Vart­ti Kat­sas­tus Oy

050 302 0164
info@varttikatsastus.fi

Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 RAJA­MÄ­KI

Arki­sin klo 8:00–16:00 tai
sopi­muk­sen mukaan

Mik­ko Hon­ka

 

Vart­ti Kat­sas­tus Oy:n yrit­tä­jä­nä toi­mii Mik­ko Hon­ka. Mik­ko on val­mis­tu­nut auto­na­sen­ta­jak­si Hyvin­kään Ammat­ti­kou­lus­ta v. 2005 ja autoin­si­nöö­rik­si Turun Ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta v. 2010. Kat­sas­ta­ja­na Mik­ko on toi­mi­nut vuo­des­ta 2009 läh­tien.

Ota yhteyt­tä


Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 Raja­mä­ki