Vart­ti Kat­sas­tus Oy on yksi­tyi­nen hyvän pal­ve­lun katsastusasema.

Kat­sas­tam­me kai­ken­ko­koi­set ja -näköi­set ajoneuvot.

Lisäk­si teem­me muu­tos- ja rekis­te­röin­ti­kat­sas­tuk­sia sekä yksittäishyväksyntöjä.

Kat­sas­tuk­set ilman ajan varausta.

Huom. Emme tee rekisteröintejä.

Vart­ti Kat­sas­tus Oy

010 2060 380
info@varttikatsastus.fi

Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 Rajamäki

Avoin­na

Ma-To 8:00-17:00

Pe         8:00-16:00

 Poik­keus aukioloajat

To 23.12 avoin­na 8-15

Pe 24.12.2021 suljettu

Pe31.12 avoin­na 8-15

To6.1 sul­jet­tu

Hyvää Jou­lua Ja Rau­hal­lis­ta Uut­ta Vuot­ta! 

Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 Raja­mä­ki