Vart­ti Kat­sas­tus Oy on uusi yksi­tyi­nen hyvän pal­ve­lun kat­sas­tus­a­se­ma.

Kat­sas­tam­me kai­ken­ko­koi­set ja -näköi­set ajo­neu­vot.

Lisäk­si teem­me muu­tos- ja rekis­te­röin­ti­kat­sas­tuk­sia sekä yksit­täis­hy­väk­syn­tö­jä.

Kat­sas­tuk­set ilman ajan varaus­ta.

Huom. Emme tee rekis­te­röin­te­jä.

Vart­ti Kat­sas­tus Oy

010 2060 380
info@varttikatsastus.fi

Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 Raja­mä­ki

Avoin­na

Arki­sin

Ma-To 8:00-18:00

Pe         8:00-16:00

La         9:00-14:00 Vain alle 3500kg koko­nais­pai­nol­taan ole­vat ajo­neu­vot.

Olem­me sul­jet­tu 6.1.2019 Hyvää Lop­piais­ta

Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 Raja­mä­ki