Hin­nas­to

Hin­nat sis alv 24 % (pait­si yksit­täis­hy­väk­syn­nät alv 0%) sekä Tra­fin val­von­ta­mak­sun 2,70€ ja yksit­täis­hy­väk­syn­nät 5€. Täy­del­li­nen hin­nas­to saa­ta­vil­la toimistostamme.

Kevyt­ka­lus­to alle 3500 kg

Ajo­neu­vo­luo­kat: M1, M1G, N1, N1G, O1O2
Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus

Hen­ki­lö­au­tot ja paket­ti­au­tot sekä perä­kär­ryt, 45€

Pako­kaa­su­mit­taus alle 3500kg, 25€

Jäl­ki­tar­kas­tus, 25€

Muu­tos­kat­sas­tus

Ren­kaat, ajo­neu­vo­luo­kan muu­tos, 45€

Alus­ta­sar­ja 70€

Tek­niik­ka­muu­tok­set, mat­kai­luau­to muu­tok­set, yms, 100–300€

Rekis­te­röin­ti­kat­sas­tus, vau­rioi­tu­nee­na pois­to, yms, 100–250€

Kuo­mu­pe­rä­kär­ryn vuo­kra 25€ / vrk

Vart­ti Kat­sas­tus Oy

010 2060 380
info@varttikatsastus.fi

Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 Rajamäki

Avoin­na

Ma-To 8:00-17:00

Pe         8:00-16:00

 Poik­keus aukioloajat

To 23.12 avoin­na 8-15

Pe 24.12.2021 suljettu

Pe31.12 avoin­na 8-15

To6.1 sul­jet­tu

Hyvää Jou­lua Ja Rau­hal­lis­ta Uut­ta Vuot­ta! 

Ras­kas­ka­lus­to

Ajo­neu­vo­luo­kat: M2, M2G, M3, M3G N2, N2G, N3, N3G, O3, O4MTK

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus 3500–4000 kg, 70€

Jäl­ki­tar­kas­tus 3500–4000 kg, 30€

Pääs­tö­mit­taus 3500–4000 kg, 30€

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus yli 4000 kg max 3 akse­lia, 125€

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus yli 4000 kg yli 4 akse­lia, 150€

Jar­ru­tar­kas­tus pai­neil­ma­jar­ruil­le, 190€

Pääs­tö­mit­taus, 90€

Muu­tos­kat­sas­tus, 100–250€

Rekis­te­röin­ti­kat­sas­tuk­set, 200–350€

Yksit­täis­hy­väk­syn­tä

TEST­MILL OY
Yksit­täis­hy­väk­syn­tä alv 0%
Hin­nat mää­rä­tään ase­tuk­sel­la 1166/2014

O1-luok­ka 180€  alv0%

O2-luok­ka 200€  alv0%

M1+N1+O3+O4 250€  alv0%

N2-3, M2-3 300€  alv0%

Muut yksit­täis­hy­väk­syn­näs­sä aiheu­tu­vat mak­sut alv24%

ANL50§e mukai­set mit­tauk­set 200€ alv24%

Hyväk­sy­tyn asian­tun­ti­jan lausun­not alk 100€ alv24%

Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 Raja­mä­ki