Hin­nas­to

Hin­nat sis alv 24 % (pait­si yksit­täis­hy­väk­syn­nät alv 0%) sekä Tra­fin val­von­ta­mak­sun 2,70€ ja yksit­täis­hy­väk­syn­nät 5€. Täy­del­li­nen hin­nas­to saa­ta­vil­la toimistostamme.

Kevyt­ka­lus­to alle 3500 kg

Ajo­neu­vo­luo­kat: M1, M1G, N1, N1G, O1O2
Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus

Hen­ki­lö­au­tot ja paket­ti­au­tot sekä perä­kär­ryt, 50€

Pako­kaa­su­mit­taus alle 3500kg, 25€

Jäl­ki­tar­kas­tus, 25€

Muu­tos­kat­sas­tus

Pie­ni muutos:Renkaat, ajo­neu­vo­luo­kan muu­tos, 80€

Muutos:Etanoli, Alus­ta­sar­ja 100€

Iso muutos:Tekniikkamuutokset, mat­kai­luau­to muu­tok­set, yms, 250€

Rekisteröintikatsastus:Ulokomailta tuo­du­tEn­nen suo­men rekis­te­ris­sä olleet, mopot, vau­rioi­tu­nee­na pois­to, yms 120–200€

Kuo­mu­pe­rä­kär­ryn vuo­kra 25€ / vrk

Vart­ti Kat­sas­tus Oy

010 2060 380
info@varttikatsastus.fi

Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 Rajamäki

Avoin­na

Kesä­kuu - Elokuu

Ma-Pe 8-16

 

Poik­keus aukioloajat 

20.6 To 8-13

21.6 Pe SULJETTU

Hyvää Juhan­nus­ta!

Ras­kas­ka­lus­to

Ajo­neu­vo­luo­kat: M2, M2G, M3, M3G N2, N2G, N3, N3G, O3, O4MTK

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus 3500–4000 kg, 75€

Jäl­ki­tar­kas­tus 3500–4000 kg, 30€

Pääs­tö­mit­taus 3500–4000 kg, 30€

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus yli 4000 kg max 3 akse­lia, 135€

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus yli 4000 kg yli 4 akse­lia, 160€

Jar­ru­tar­kas­tus pai­neil­ma­jar­ruil­le, 200€

Pääs­tö­mit­taus, 90€

Muu­tos­kat­sas­tus, 100–250€

Rekis­te­röin­ti­kat­sas­tuk­set, 200–350€

Yksit­täis­hy­väk­syn­tä

TEST­MILL OY
Yksit­täis­hy­väk­syn­tä alv 0%
Hin­nat mää­rä­tään ase­tuk­sel­la 1166/2014

O1-luok­ka 198€  alv0%

O2-luok­ka 220€  alv0%

M1+N1+O3+O4 275€  alv0%

N2-3, M2-3 330€  alv0%

Muut yksit­täis­hy­väk­syn­näs­sä aiheu­tu­vat mak­sut alv24%

ANL50§e mukai­set mit­tauk­set 150€ alv24%

Hyväk­sy­tyn asian­tun­ti­jan lausun­not alk 100€ alv24%

Yri­tys­puis­ton­tie 2
05200 Raja­mä­ki